Sand Dollar 2007
Orlando Metro Gymnastics
4658 L.B. McLeod Rd.
Orlando, FL 32811
(407) 246-1200 (407) 246-1586 Fax
1/19/2007 - 1/21/2007
Meet Results

Level PO - 8-10
Session C09

 

Num Name
Gym
Vault Bars Beam Floor AA
3065 Amanda Ismaili
Apollo
 
8.650
2
9.550
1
9.175
1
8.900
3
36.275
1
3077 Christina Cieslinkski
Apollo
 
8.850
1
8.850
7
8.450
7
8.575
6
34.725
2
3067 Madalyn Neeley
Apollo
 
8.100
6
9.150
6
8.625
4
8.825
4
34.700
3
3072 Chandi Atherholt
Apollo
 
8.200
4
9.275
4
8.650
3
8.500
7
34.625
4
3066 Erin Morrison
Apollo
 
7.800
9
9.500
2
8.250
10
8.675
5
34.225
5
3019 Caroline Case
Trinity Gymnastics
 
8.175
5
8.150
11
8.350
8
9.100
1
33.775
6
3070 Rachel Waag
Apollo
 
6.800
11T
9.400
3
9.125
2
8.250
8T
33.575
7
3063 Katelyn Montagna
Apollo
 
8.325
3
8.300
10
8.475
6
8.250
8T
33.350
8
3068 Miranda Sears
Apollo
 
6.800
11T
9.225
5
8.500
5
8.200
10T
32.725
9
3073 Miranda Frohlich
Apollo
 
8.075
7
8.325
9
7.900
11
8.200
10T
32.500
10
3020 Diana Beraducci
Trinity Gymnastics
 
8.000
8
7.950
12
7.525
12
9.000
2
32.475
11
3062 Madison Breese
Apollo
 
6.900
10
8.750
8
8.325
9
8.150
12
32.125
12

This web page was generated by ProScore 4